naar top
Menu
Logo Print

Meer dan 1.300 bouwprofessionals vragen om een haalbaarder energiebeleid

Sector pleit voor vijfpuntenplan met aandacht voor flexibiliteit, pragmatiek en betaalbaarheid
magazine

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd. De nieuwe eis geldt immers al voor alle residentiële nieuwbouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Sectororganisaties NAV, Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie willen aan de hand van dit voorbeeld een punt maken. Ze zijn het er namelijk niet mee eens dat de sector systematisch hinder ondervindt telkens het beleid pas te elfder ure in een beslissende plooi wordt gelegd. De dossiers van de digitale bouwaanvraag, het omgevingsloket en de ventilatieverslaggeving zijn immers in hetzelfde bedje ziek. De bouwsector wil weliswaar actief meewerken aan het draagvlak voor de strijd tegen de klimaatopwarming, maar vraagt meer respect en bewegingsvrijheid. Meer dan 1.300 bouwprofessionals ondersteunen daarom een vijfpuntenplan voor pragmatischer, flexibeler en betaalbaarder EPB-beleid. Dat steunt op volgende krachtlijnen:

1. Zorg voor tijdige communicatie;
2. woonkwaliteit is meer dan energie;
3. laat bouwheren voldoende keuze voor de manier waarop ze duurzaam willen bouwen;
4. leg de focus op de reductie van CO2-uitstoot;
5. zorg dat degelijke en betaalbare nieuwbouw een zaak van ons allemaal kan blijven.

De federaties zullen de handtekeningen overmaken aan Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en rekenen op een gepaste reactie, bijvoorbeeld door het creëren van een extra schakeljaar voor het nieuwe schilpeil of S-peil.

NAV

NAV

+3222122699
+3224007172