naar top
Menu
Logo Print

Omgevingsloket maakt goede start

Maar problemen DBA-loket zinderen na
magazine

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt – een samenvoeging van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag – moet sinds 1 januari 2018 bij het omgevingsloket (OMV) terecht. Gelukkig blijkt de performantie van het loket, zeker in vergelijking met die van het DBA-loket, behoorlijk op punt te staan. Enkel op vlak van de praktische werking ontving het NAV de voorbije maanden de nodige opmerkingen. “Onder andere het telkens opnieuw moeten ingeven van de eigen persoonsgegevens bij de opstart van een dossier wordt als storend ervaren,” zegt directeur Kris Baetens, “net als het aanpassen of verwijderen van de gegevens van de aanvrager en andere betrokken personen.” Maar al bij al lijkt de omgevingsvergunning goed uit de startblokken geschoten.

De problemen van het DBA-loket, daarentegen, blijven ook vandaag nog nazinderen. Bouwaanvragen die eind 2017 werden ingediend en nu omwille van kleine onvolledigheden onontvankelijk verklaard worden, moeten namelijk helemaal opnieuw samengesteld en ingediend worden, met als gevolg dat ze meteen ook aan de regelgeving van 2018 moeten voldoen. “Vaak betreft het kleine aanpassingen,” legt Baetens uit, “zoals het ontbreken van het gabarit van de gebuur op een snede. We hopen dan ook dat er voor dit type dossiers een pragmatische oplossing komt en dat men toestaat ze verder via het DBA-loket af te handelen. Architecten hebben in de opstart van de digitale loketten immers veel moeite gedaan om de groeipijnen te verbijten. Hopelijk komt men ze nu tegemoet.”

NAV

NAV

+3222122699
+3224007172