naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe verzekeringswetten laten architecten op hun honger zitten

Veel onduidelijkheid i.v.m. twee nieuwe verzekeringswetten vanaf 1 juli
magazine

Op 1 juli 2018 worden twee nieuwe wetten van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de tienjarige burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid. Hoewel zo een belangrijke eerste stap wordt gezet om een historische ongelijkheid weg te werken, zijn de beroepsverenigingen voor de architecten niet onverdeeld enthousiast.

Vooreerst blijft de verplichting beperkt tot de 10-jarige aansprakelijkheid, en is het toepassingsgebied beperkt tot de woningbouw. Bovendien blijkt de tweede nieuwe wet, die eind april op de Ministerraad werd goedgekeurd en naast aannemers ook andere dienstverleners in de bouw op hetzelfde niveau van burgerlijke aansprakelijkheid als de architect plaatst, een gemiste kans om enkele cruciale hiaten uit de eerste wet op te lossen. De controleplicht van de architect wordt weliswaar vereenvoudigd door middel van een centrale database, maar het is nog steeds niet duidelijk welke aannemers op een werf wel, en welke niet verzekerd moeten zijn, noch wat de verantwoordelijkheid van de architect is indien een aannemer een fout maakt op een werf waarvoor hij zich niet heeft laten verzekeren. Aangezien de architect geen contractuele band heeft met de aannemer, acht NAV het bovendien geen taak voor de architect om de aannemer te controleren.

NAV

NAV

+3222122699
+3224007172