naar top
Menu
Logo Print

Ecoren zorgt voor vier renovaties op twintig dagen tijd

Door goed vooronderzoek kan het project zeer snel gerealiseerd worden
magazine

Het proeftuinproject Ecoren is een unieke renovatie van vier woningen op twintig dagen tijd met een speciale focus op drie pijlers: energie, comfort en gebruiksgemak. Dit geldt zowel voor de bewoners, als de energieleverancier en sociale huisvesting. De efficiëntie van de verbouwingen gebeurt door middel van een 3D-tekenpakket en wordt uitgewerkt in een industriële hal waar het weer geen enkele rol kan spelen. Om alle kennis te bundelen en te verspreiden werken de partnerbedrijven samen met de kenniscentra. Dit  voor zowel technische ondersteuning, als op sociaal vlak om de bewoners met raad en daad bij te staan. Ecoren beoogt de ontwikkeling van universeel toepasbare BEN-renovatieconcepten voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen. Er zijn ontzettend veel uitdagingen in de renovatie van sociale woningen en in de uitbreiding van het volledige woningbestand in Vlaanderen. Tijdens het project zal continue bewoning van de panden mogelijk zijn, door directe aanpassingen aan de gebouwschil. Het verplicht verhuizen van huurders tijdens grootschalige renovaties heeft namelijk niet enkel een grote financiële impact voor de sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook voor de huurders. De voordelen van het energetisch renoveren van woningen zijn talrijk: de impact op het milieu, een lagere kostprijs voor het verwarmen van de woning, een betere luchtkwaliteit door de ventilatiesystemen en het verminderen van eventuele schimmelvorming. De bewoners besparen op energie en winnen aan koopkracht, wat rechtstreeks ten goede komt van de (plaatselijke) economie. Overheden zouden deze facetten op moeten nemen in de besluitvorming rond het ter beschikking stellen van middelen ter bevordering van energetische renovaties. Dit voor zowel de sociale woningen als voor het privéwoningbestand in Vlaanderen en België.