naar top
Menu
Logo Print

Charter der Woningbouwers biedt garantie voor bouwers

Ze worden hierdoor beschermd tegen aannemers die de wet aan hun laars lappen
magazine

Een bouwproject is een complex en duur gebeuren. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het dan ook raadzaam om beroep te doen op een professional die naast een vakkundige uitvoering ook de rechtmatige belangen van de bouwheer respecteert. De leden van het kwaliteitslabel 'Charter der Woningbouwers' bieden deze garantie. Kandidaat-bouwers doen er goed aan te controleren of hun aannemer de beschermingsregeling van de wet Breyne wel correct naleeft. Dit kan immers heel wat mogelijke conflicten voorkomen. De aannemer zal bijvoorbeeld voor de aanvang van de werken een waarborg moeten stellen die dient om de bouwheer te vergoeden in geval van gebrekkige uitvoering van de werken. Het contract moet ook een vaste prijs voorzien met een duidelijke uitvoeringstermijn. Deze wettelijke bepalingen vormen een stevige bescherming voor de kandidaat-bouwer. In de praktijk kan het soms toch voorkomen dat onbetrouwbare aannemers deze bepalingen, ten nadele van de klant, niet naleven. Om de kandidaat-bouwers te helpen, heeft de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers een Charter opgesteld, een kwaliteitslabel waarbij de leden zich engageren om de beschermingsbepalingen van de wet Breyne altijd op te nemen in hun contracten en deze ook correct na te leven. In geval van klacht over de naleving van de wet Breyne analyseert een interne toezichtcommissie het dossier. Wanneer de wet overtreden wordt, volgen er gepaste sancties. Bedrijven die de principes van het Charter niet respecteren worden geweerd, op die manier blijft het Charter een geloofwaardig kwaliteitslabel.