naar top
Menu
Logo Print

Debat rond woningtype leidt aandacht af van reële uitdagingen

Er werd nog te vaak gefocust op de viergevelwoningen
magazine

In het huidige debat rond de invulling van de ruimte in Vlaanderen viseren opinie- en beleidsmakers al te vaak te eenzijdig de viergevelwoning. Waarbij niet zozeer het woningtype, maar veeleer de technologische keuzes en het gedrag een versneld milieueffect kunnen hebben. Dat blijkt uit een rapport dat een reeks bronelementen uit het beleidsplan ruimte Vlaanderen onder de loep heeft genomen. Terwijl het aandeel van viergevelwoningen in het verkochte vastgoed in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen schommelt tussen de 21 en 22%, bedraagt dit in Vlaams-Brabant 30%. In Limburg loopt dit zelfs op tot 35% van de verkoopcijfers. Dat blijkt uit de laatste gegevens van de FOD Economie. Daarnaast beschikt Limburg ook over het grootste areaal aan braakliggende woonuitbreidingsgebieden. Met name 2.919 ha op een totaal voor Vlaanderen van 12.081 ha. In 2016 scoorde Limburg bovendien ook het hoogst in het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwe viergevelwoningen. Waar dit aandeel in andere provincies tussen de 13 en 16% ligt, bedraagt dit in Limburg 18%. Naar aanleiding van de eenzijdige focus in het debat op woningbouw en -type, heeft de VCB aan docent Jelle Laverge uit de vakgroep Architectuur en Stedenbouw aan de UGent verzocht om een aantal vragen te onderzoeken rond duurzaamheid van woningbouw in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat energieverbruik, verwarmingspatroon, mobiliteitsgedrag en -keuzes veeleer bepalend zijn dan woningtype of locatie.