naar top
Menu
Logo Print

BRV focust zich op tewerkstelling rond collectieve vervoerspunten

Het beleidsplan biedt heel wat voordelen, maar ook heel wat nadelen
magazine

Terreinen voorzien voor industrie, logistiek en bedrijven worden geviseerd. De gewenste verwevenheid van bedrijfsruimte en woonzone werkt niet alleen prijsstijgingen verder in de hand maar zal ook stuiten op weerstand met administratieve vertragingen en rompslomp als gevolg. Bovendien doet het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) er goed aan eerder te focussen op mogelijke tewerkstelling rond collectieve vervoerspunten zoals stations, dan op die strategische locaties woongelegenheden door te drukken. Die shift kan Vlamingen vandaag al helpen tijd vrij te maken voor hun familie en hobby’s. Het BRV maakt een speerpunt van woonprojecten in een straal van een kilometer van collectieve vervoerspunten met een hoge knooppuntwaarde, die evenwel nog moet bepaald worden via zogenaamde kansenkaarten. De combinatie van versterkte collectieve vervoersmogelijkheden met de systematische inplanting van tewerkstelling rond vervoerspunten met een hoge knooppuntwaarde lijkt niet alleen een positieve impact te hebben op het dichtslibben van snelwegen, maar ook tegemoet te komen aan de huidige woonwensen van de gezinnen in Vlaanderen. Maar er is ook een groot knelpunt dat de Vlaamse regering dreigt te creëren met haar BRV. De huidige meerderheid wil immers aanzienlijk beknibbelen op de ijzeren voorraad voor industriegebieden en inzetten op de verwevenheid van functies in verdichte, stedelijke gebieden. Bedrijvigheid zou dus veeleer moeten ingepland worden tussen woongelegenheden opdat de huidige voorziene ruimte niet moet aangesneden worden. Dit in een klimaat waar omwonenden zelfs de bouw van een school aanvechten vanwege mogelijke geluidshinder van spelende kinderen. Door de verwevenheid van wonen en ondernemen dreigen beschikbare terreinen in verdicht gebied nog een stuk duurder te worden.