naar top
Menu
Logo Print

Vlaanderen telt meer en meer appartementsgebouwen

Flatgebouwen komen nu ook almaar vaker voor in kleinere gemeenten
magazine

Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden blijft maar toenemen. In 2016 was 64% van de nieuwe vergunde woongelegenheden een flat en nog slechts 36% een huis. Een gedetailleerde analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) van het Vlaams woningbestand toont aan dat het aantal appartementen de laatste jaren het snelst is toegenomen in de kleinste gemeenten. In de 25% kleinste gemeenten is het aantal flats in 2017 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2005. Bovendien is de toename het grootst in een aantal regio’s die tot voor kort eerder landelijk waren. De appartementsbouw is zich dus aan het verspreiden over gans Vlaanderen. Ook in de middelgrote gemeenten en steden steeg het aantal flats op 12 jaar tijd met ongeveer 80%. Marc Dillen: “Deze forse toename wijst erop dat kleinere gemeenten en steden nu eveneens hun woonkernen aan het versterken zijn. In die kernen komen er naast huizen ook flatgebouwen met meer dan twee lagen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven niet langer beperkt tot de centrumsteden. Besturen van kleinere gemeenten beginnen er ook aan met succes.” In de 25% grootste gemeenten daarentegen bleef de stijging van het aantal flats beperkt tot 31%. In de dertien centrumsteden steeg hun aantal ‘slechts’ met 26%. Marc Dillen: “Dat de toename daar procentueel minder hoog lag, heeft te maken met het feit dat zij al een zeer grote voorraad aan flats telden. In de 25% grootste gemeenten telde het woonbestand in 2005 al zo’n 475.000 flats. Op 12 jaar tijd kwamen daar ongeveer 150.000 flats bij.”