naar top
Menu
Logo Print

De Belgische cementindustrie verheugt zich over het huidige elan van bouwsector

De bouwsector blijft groeien in 2018 en dit is waarom
magazine

Tijdens de Algemene Vergadering van Febelcem, de Federatie van de Belgische cementnijverheid, werd de balans opgemaakt van de economische bouwsector die de laatste maanden blijk geeft van een verheugend dynamisme. In 2018 kent de bouwsector alweer een groeifase wat verscheidene redenen heeft. De rente voor hypothecair krediet blijft aantrekkelijk, waardoor particulieren hun woning of appartement tegen goede voorwaarden kunnen verwerven. Maar ook de staat investeert alweer op alle niveaus. Zo heeft het Waalse Gewest belangrijke budgetten vrijgemaakt voor de renovatie van zijn wegennet. Het Infrastructuurplan 2016-2019 is ambitieus en beschikt over ongeziene budgettaire middelen: 640 miljoen euro voor meer dan 300 dossiers. Daarnaast staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, traditioneel betekent dat het signaal op gemeentelijk vlak voor investeringen in allerhande werkzaamheden. Maar ook het niet-residentiële segment, zoals kantoren, openbare gebouwen en winkels, lokt nieuwe investeringen. De cementindustrie heeft beslist om de cijfers over het cementverbruik op het Belgische grondgebied met een vertraging van een jaar te publiceren. In 2016 werd in België 6.211.000 ton grijs cement verbruikt, terwijl het in 2015 nog om 6.403.460 ton ging. Volgens de schattingen van de Confederatie Bouw voor 2017 zou het verbruik van grijs cement in België met 2,2% toenemen tot ongeveer 6.360.000 ton. Voor 2018 en 2019 verwacht de Confederatie Bouw een groei van het verbruik met ongeveer 2% per jaar. Indien deze groei zich bevestigt, geeft dit zeer positieve toekomstvooruitzichten.