naar top
Menu
Logo Print

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

"Omgevingsloket staat volledig op punt"
magazine

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Door zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een project tegelijk te beoordelen, in één openbaar onderzoek en met één enkele adviesronde, zou de besluitvorming beter en efficiënter verlopen, aldus het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. De vergunningsaanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket dat alle tests heeft doorstaan en nu op punt staat.

De omgevingsvergunning trad al op 23 februari 2017 in werking, al gold dat nog niet meteen voor elke gemeente. In gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, waren architecten verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Vanaf 1 januari 2018 zullen echter geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Om omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties zo goed mogelijk op de veranderingen voor te bereiden, organiseert de Vlaamse overheid infosessies en wordt de helpdesk van het Departement Omgeving in de beginperiode extra versterkt. Alle steden en gemeenten ontvangen een subsidie van 4.500 euro.