naar top
Menu
Logo Print

Binnenkort heeft elke woning een Woningpas

Bevoegde ministers evalueren stand van zaken Renovatiepact
magazine

Het Renovatiepact 2050 bestaat drie jaar. De drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege verzamelden zich op 8 december daarom voor een tussentijdse evaluatie.

Een van de belangrijkste instrumenten om de energieprestatie van onze woningen te verhogen, is volgens hen de Woningpas, een soort digitaal paspoort dat alle relevante informatie van een woning zal bevatten. De Woningpas wordt ingevoerd in het voorjaar van 2018, en vanaf januari 2019 zal het in principe ook een EPC+ bevatten. In plaats van de standaardaanbevelingen van het huidige Energie Prestatie Certificaat zal het opgewaardeerde EPC+ informatie geven over hoe de verschillende onderdelen van de woning best gerenoveerd worden, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt de woning na de ingreep zal zijn. “Je krijgt ook meteen zicht op welk energielabel (van A tot F) je daarmee kan bereiken”, voegt Bart Tommelein toe. “Met die concrete informatie, willen we meer mensen over de streep trekken om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken.”

Dat er nood is aan een betere communicatie, kwam alleszins ook ter sprake tijdens de evaluatie. De BENOveren campagne is alvast een stap in de juiste richting; nu komt het erop aan te zorgen dat de burger alle informatie over energie- en renovatiepremies kan terugvinden en aanvragen. Maar het stopt natuurlijk niet bij een betere communicatie. Er is bij de evaluatie van het Renovatiepact ook afgesproken dat een werkgroep zich zal buigen over een betere integratie van de verschillende premies.