naar top
Menu
Logo Print

Snel zicht op totale milieu-impact van bouwmaterialen

Nieuwe overheidswebsite brengt milieuprestaties van bouwmaterialen op objectieve manier in kaart
magazine

Totem. Zo heet de website die de federale overheid en de drie gewesten op Batibouw voorstelden. De naam staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials en de rekenmodule heeft dan ook als doel om de milieu-impact van alle gebruikte materialen in een gebouw op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen. Aan de lancering van TOTEM ging vijf jaar onderzoek en ontwikkeling vooraf. De ontwikkeling gebeurde in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en in samenspraak met specialisten van onder meer KU Leuven en VITO. De tool brengt voor bouwmaterialen zowel de milieu-impact tijdens de productiefase als tijdens de gebruiksfase in kaart, maar houdt ook rekening met de ontginning en het transport van deze materialen. Bovendien wordt er in de beoordeling van de materialen rekening gehouden met de prestaties op gebouwniveau en dit tijdens de ganse levenscyclus. Zo kunnen ontwerpers en architecten kijken en vergelijken en de meest duurzame materiaalkeuzes maken, rekening houdend met de totale levenscyclus van de bouwconstructie.
Meer info: www.totem-building.be.