naar top
Menu
Logo Print

Wanneer een doortastend ruimtebeleid voor heel Vlaanderen?

Vlaamse Confederatie Bouw reageert op Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
magazine

Een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met een te eenzijdige visie op centrumsteden … dat is wat er volgens de Vlaamse Confederatie Bouw op tafel ligt. Met de focus op verdichtingsmogelijkheden in belangrijke knooppunten, hoofdzakelijk in de Vlaamse ruit, dreigen investeringen zich namelijk tot dat kerngebied te beperken en zal het grote delen van Vlaanderen aan een beleid op maat ontbreken.

Als reactie op het BRV publiceerden Limburgse parlementsleden een lijst met knelpunten die het beleidsplan voor hun provincie in petto heeft. Vooral de criteria die de knooppuntwaarde van een stad of gemeente bepalen, lijken de verdere ontwikkeling van de provincie op de helling te zetten. Een bezorgdheid die ook in grote delen van West-Vlaanderen wordt gedeeld, en die verder nog tal van andere gebieden zal treffen. 65% van Vlaanderen kampt immers met een lage knooppuntwaarde. Om net zozeer te kunnen inzetten op de kwaliteitsvolle ontwikkeling van buitenstedelijke gebieden pleitte George Allaert, prof. em. ruimtelijke economie & planning, in De Morgen dan ook voor een ‘plattelandsmeester’.

In plaats van oplossingen naar voren te schuiven over de mogelijkheden rond ruimtelijk rendement lijkt de aandacht van de Vlaamse regering veeleer te gaan naar het afremmen van bebouwing in buitengebied en het neutraliseren van percelen die vandaag nog bestemd zijn voor wonen en werken. Een gemiste kans, want gezinnen warm maken voor haar plannen rond ruimtelijk rendement zou een groter draagvlak opleveren.