naar top
Menu
Logo Print

Op zoek naar kwaliteitsvolle alternatieve woontypologieën

Drie ontwerpteams tonen resultaten tijdens IABR in Brussel
magazine

Na een oproep aan geïnteresseerden stelde het Team Vlaams Bouwmeester drie teams aan om via ontwerpend onderzoek concrete ruimtelijke voorstellen uit te werken voor kwaliteitsvolle alternatieve woontypologieën in diverse contexten. Bedoeling van de oefening is om, uitgaande van de doelstellingen die de Vlaamse Bouwmeester in zijn meerjarenprogramma heeft geformuleerd rond de ontsnippering van Vlaanderen en de noodzaak van verdichting en kernversterking in steden en dorpen, en via een wervende verbeelding, mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap.

Bovenbouw – Labo S – Kris Delanghe zal de strategische herontwikkeling van stedelijke verkavelingen onder de loep nemen;
De Smet Vermeulen architecten buigt zich over grootschalig collectief wonen in stedelijke context; en
Schenk Hattori Architecture voert onderzoek naar duurzame dorpskernversterking.

De resultaten zullen worden gepresenteerd in een tentoonstelling die van 2 juni tot 8 juli 2018, in het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR-2018+2020-THE MISSING LINK, plaatsvindt in WTC I in de Brusselse Noordwijk. In het kader van de tentoonstelling zullen ook werksessies met de verschillende teams plaatsvinden, alsook een gezamenlijk debat. 

Meer informatie over de IABR vindt u op www.iabr.nl