naar top
Menu
Logo Print

Geeft jouw zonneboiler recht op premies?

Check de Green List van Belsolar!
magazine

Enkel zonnecollectoren van fabrikanten die vermeld staan op de ‘Green list’ van netbeheerders Eandis en Infrax geven gegarandeerd recht op een premie. De meest recente informatie over de premies voor zonneboilers en de actuele stand van zaken van de Green List, kan je steeds checken op Belsolars zonneboilerinfoplatform: www.InfoZonneBoiler.be. Zo kan je in 2018 (eindfactuur) van Eandis en Infrax een premie krijgen tot 550 euro per m² zonnecollectoroppervlakte, met een maximum van 40% van de factuurbedrag, en met een maximaal premiebedrag van 2.750 euro per installatie. Vanaf 2019 (eindfactuur) daalt die premie per wooneenheid tot 375 euro per m² zonnecollectoroppervlakte en tot maximaal 1.875 euro per installatie. Het maximum van 40% van het factuurbedrag blijft. Om in Vlaanderen een beroep te kunnen doen op de zonneboilerpremies, dient de zonneboilerinstallatie aan enkele voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats moet de aannemer die de zonneboiler plaatst, beschikken over een RESCert-certificaat voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel RESCert-gecertificeerd is. De lijst van gecertificeerde aannemers vind je op www.InfoZonneBoiler.be (klik op ‘Op zoek naar een installateur?’).