naar top
Menu
Logo Print

De Backer: “Extra instrument voor inspectiediensten tegen sociale dumping"

Het onrechtmatig ontvangen van papieren staat nu gelijk aan fraude
magazine

Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer is tevreden met de conclusie van het Europese Hof van Justitie in de zaak over frauduleuze A1-attesten. Het Hof oordeelt dat nationale rechters sociale zekerheidsattesten uit het land van oorsprong aan de kant kunnen schuiven in geval van detacheringsfraude. "De uitspraak is baanbrekend in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie”, reageert De Backer. “Dankzij deze uitspraak hebben onze sociale inspectiediensten een extra tool in handen om sociale dumping sneller te stoppen.” Bulgaarse werknemers werden gedetacheerd naar België om hier in onderaanneming bouwwerken uit te voeren. Ze beschikten over een Bulgaars attest van sociale zekerheid (A1-formulier), wat moest bewijzen dat ze in Bulgarije sociale bijdragen betaalden en dus hier vrijgesteld waren. Maar nu blijkt dat de attesten frauduleus verkregen zouden zijn. Er was sprake van fictieve bedrijven die de Bulgaren detacheerden. Het Hof van Cassatie vroeg het Europees Hof van Justitie om duidelijkheid te scheppen: mag een nationale rechter het detacheringsformulier uit een andere lidstaat buiten beschouwing laten als er fraude is vastgesteld bij de afgifte ervan? Daarbij reageerde het Hof positief. Nu is het duidelijk dat het onrechtmatig ontvangen van papieren, gelijkstaat aan fraude.