naar top
Menu
Logo Print

Zelfstandigen actief als natuurlijk persoonlijk krijgen aanvullend pensioen

Het Parlement keurde het wetsontwerp goed
magazine

Het Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon toegang geeft tot een tweede pensioenpijler. Dit ontwerp werd voorgelegd op initiatief van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Vandaag hebben de zelfstandigen in vennootschap zowel toegang tot het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) als tot een tweede pensioenpijler (individuele pensioentoezegging), maar de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon genieten enkel van het VAPZ. “Wij willen dezelfde mogelijkheden geven aan alle zelfstandigen en hun statuut voortdurend verbeteren”, vertelt minister van Zelfstandigen Ducarme. “Vandaag hebben de werknemers en de bedrijfsleiders al de mogelijkheid om een tweede pijler op te bouwen om zeker te zijn van een pensioen dat gelijk is aan 80% van hun inkomsten. Door deze mogelijkheid ook te geven aan de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, is er geen discriminatie meer.” Concreet betekent dit dat de zelfstandige die beslist te beginnen met bijdragen te betalen voor de tweede pijler, dat zal kunnen doen rekening houdend met de ontvangen inkomsten tot 10 jaar voorafgaand aan de datum waarop hij zijn tweede pensioenpijler begint op te bouwen, voor zover de inkomsten ontvangen werden na 2018.