naar top
Menu
Logo Print

Gemeenten omarmen groene daken

Beter waterbeheer dankzij retentiedaken
magazine

We lezen het steeds vaker: wateroverlast. Vooral na zware zomerse buien staan straten, tunnels en kelders blank. Geen wonder dus dat de nadruk op klimaatadaptief bouwen groeit en dat steden en gemeenten het toepassen van retentiedaken steeds vaker als eis opnemen. Optigroen kwam oorspronkelijk al in de jaren 90 met een retentiedakoplossing op de markt, zij het toen nog met een beperkte controle op de retentiecapaciteit. Dankzij doorgedreven innovatie kan het hemelwater in de groendaken vandaag echter wél opgeslagen worden zoals waterbeheerders dat wensen. De toepassing van nieuwe WRB Retentieboxen in combinatie met de slimme afvoervertraging Drossel zorgen immers dat de berging binnen een aantal uren weer ter beschikking kan staan, terwijl de weerdatagestuurde – en prijswinnende – klep Smart Flow Control het hemelwater in de retentieboxen kan bergen of afvoeren op het moment dat er meer neerslag voorspeld wordt dan er aan bergingscapaciteit is. Op die manier wordt wateroverlast geminimaliseerd en worden gebouw en kavel buienproof.

OPTIGREEN

OPTIGREEN

+32489335410
+3256323625