naar top
Menu
Logo Print

 

THEMA 2015: BRANDVEILIGHEID

Brandveiligheid blijft een hot topic binnen de bouwsector.
- Welke normen en regels zijn van toepassing op welke gebouwen?
- Welke eisen voor brandveiligheid zijn verplicht?
- Welke impact heeft de brandweerstand van bouwmaterialen op de brandveiligheid?
- En wat zijn de juridische gevolgen voor de diverse actoren in het bouwproces?

Kennis en overleg zijn met het oog op een doordacht ontwerp en een vlekkeloze uitvoering dé sleutelbegrippen om de brandveiligheid te waarborgen.

Daarom bracht BuildUp 2015 de voorlopers inzake brandveiligheid samen voor een inspirerend event met tal van boeiende sprekers, technische innovaties en getuigenissen uit de praktijk.

 

SPREKERS

 

Ir. Jan De Saedeleer - Directie Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken

130pxWetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten

Jan De Saedeleer studeerde in 1992 af aan de KU Leuven als bouwkundig burg. ir. Na enkele jaren voor een architectenbureau gewerkt te hebben, trad hij in 1996 in dienst bij de FOD Binnenlandse Zaken waar hij zich sindsdien specialiseerde in brandpreventie. Na continue bijscholingen (o.a. over Eurocodes in brandtoepassingen aan Universiteit Gent en over modelleren van brand aan de University of Greenwich) leidt hij er momenteel de directie Brandpreventie. Deze directie houdt zich onder meer bezig met het uitwerken van algemene brandveiligheidsvoorschriften vervat in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en ook de afwijkingen hierop. Daarnaast doceert Jan het vak 'Brandveiligheid & regelgeving' in het Postgraduaat en de International Master in Fire Safety Engineering aan de Universiteit Gent.
www.besafe.be

 

Dr. ir. Kurt De Proft - TCHN

130pxBrandveiligheid van houtconstructies

Kurt De Proft studeerde in 1998 af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de VUB. In 2003 behaalde hij een doctoraat in de toegepaste wetenschappen bouwkunde (VUB, in samenwerking met TU Delft). Daarna was hij enkele jaren werkzaam als docent en als stabiliteitsingenieur. Sinds 2010 is hij actief bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN-CTIB) en gespecialiseerd in stabiliteit en brandweerstand van houtconstructies. Als lid van de Europese normencommissie omtrent Eurocode 5 volgt hij de ontwikkelingen op vlak van brandveiligheid op de voet.
www.ctib-tchn.be
VIDEO brandreactie houten gevelbekleding

 

Ing. Sven Eeckhout - WTCB

130pxDetaillering van brand doorvoeren

Sven Eeckhout studeerde in 2001 af als industrieel ingenieur Bouwkunde aan het De Nayer Instituut. Sindsdien is hij werkzaam bij de Afdeling Technisch Advies van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), waar hij onder andere in staat voor de rechtstreekse dienstverlening aan bouwprofessionelen. Aansluitend op zijn thesis heeft hij zich steeds verder gespecialiseerd in het domein van de brandveiligheid. Zo is hij co-animator van de Normen-Antenne “Brandveiligheid" en maakt hij deel uit van verschillende werkgroepen die Technische Voorlichtingen uitwerken omtrent brandveiligheid, zoals bijvoorbeeld de meest recente TV omtrent de uitvoering van brandwerende doorvoeringen.
www.wtcb.be

 

Kolonel ir. Christian Van De Voorde - Directeur Projecten Brandweerzone Centrum

130pxDe rol van de brandweer in het bouwproces

Christian Van De Voorde (°1957, Gent) studeerde in 1981 af als burgerlijk ingenieur aan de faculteit Polytechniek van de Koninklijke Militaire School te Brussel, waar hij na 2 jaar tewerkstelling in Duitsland de kans kreeg om assistent-professor te worden van de leerstoel Elektriciteit. Zo behaalde hij in 1986 aan de Universiteit Gent zijn diploma burgerlijk ingenieur Elektriciteit (Sterkstroom). In 1989 trad hij als operationeel officier en als logistiek verantwoordelijke in dienst van de Brusselse brandweer. In 2000 werd hij korpschef van de Brandweer Gent, waar hij als kolonel leiding geeft aan 550 medewerkers. Met 25 jaar ervaring heeft Christian een uitgesproken visie over de rol van de brandweer in het bouwproces.
http://www.brandweergent.be/

 

Ing. Bart Vanbever, PgD FSE - Agoria

130pxNieuwe installatienorm voor branddetectie

Bart Vanbever is gepassioneerd door brandveiligheid. Hij is niet alleen industrieel ingenieur bouwkunde, maar behaalde ook een niveau 1 veiligheid aan de VUB en een master in industrial management aan het Vlekho. Hij was bij de eersten die het diploma Fire Safety Engineer ontvingen aan de universiteit van Gent en richtte samen met andere enthousiaste alumni en studenten Firepronet vzw op. Bart deed ervaring op in de bouw (bij aannemers, als bouwheer en gebouwenbeheer) en bij Vinçotte (controles en consulting). Als lid van de normalisatiecommissie 'branddetectie' deelt hij graag zijn kennis en ervaring met de nieuwe norm voor branddetectieinstallaties.
www.agoria.be

 

Mr. Rik Honoré - Uniqum Advocaten

130pxJuridische aansprakelijkheid inzake brandveiligheid

Rik Honoré studeerde aan de KUL afdeling Kortrijk en de KU Leuven, waar hij afstudeerde als licentiaat in de rechten (1973), licentiaat in de criminologie (1973) en baccalaureus in de wijsbegeerte (1972). Na zijn studies werd hij stagiair aan de balie in Kortrijk en assistent aan de KUL afdeling Kortrijk. Later werd hij vennoot van Mr. José De Schaepmeester, specialist in het bouwrecht, waar hij zich daarnaast specialiseerde in het ondernemingsrecht. Hij bouwde het advocatenkantoor Honoré en Partners uit en fuseerde in 1999 met het kantoor van Mr. Arnold Gits. Hij verleende zijn medewerking aan diverse postuniversitaire opleidingen en seminaries, en is een expert in vastgoedrecht en ondernemingsrecht.
www.uniqum.be

 

CASESTUDY'S

 

Moderator

130pxarch. Sam van Welden - SENS architecten

Sam Van Welden (1981) heeft in 2006 zijn studies als meester in de architectuur afgerond met onderscheiding. Hij deed zijn eerste werkervaring op bij Conix Architecten te Antwerpen. Met zijn eindwerk won hij een stageplaats in het wereldberoemde architectenbureau Foster + Partners te Londen waar hij van 2006 tot 2010 actief meewerkte aan grootschalige projecten. Vandaag is hij als zaakvoerder van SENS architecten gespecialiseerd in woningbouw, renovaties, expertises en visualisatietechnieken. Sinds april 2012 is hij bouwadviseur van de TV zender, Dobbit TV.
www.sensarchitecten.be

 

Bijzondere brandwerende constructie in Nato-hoofdkwartier

130pxKapitein-commandant Donald Polfliet, Arch. PgD FSE - PMT HQ NATO

Donald Polfliet studeerde in 1994 af als architect aan het Sint-Lucas Gent. Na enkele stages was hij actief als zelfstandig architect. In 2000 werd hij door Defensie aangeworven als officier op diploma. Na zijn militaire opleiding werkte hij op verschillende Regionale Centra voor Infrastructuur (Brussel en Leopoldsburg) en was hij betrokken bij een uiteenlopende waaier van projecten. In 2012 behaalde hij het diploma van Fire Safety Engineering aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij vastgoedexpert en lid van diverse professionele verenigingen zoals het NAV en Firepronet. Sinds 2013 is hij dagelijks betrokken bij de bouw van het nieuwe NATO hoofdkwartier (NNHQ) in Evere en raadgever brandveiligheid voor het militaire patrimonium.
www.mil.be
www.firepronet.eu

130pxIr. Pieter Poppe, PgD FSE - ISIB

Nadat hij in 1999 afstudeerde als burgerlijk bouwkundig ingenieur, begon Pieter Poppe als technisch raadgever inzake passieve brandbeveiliging bij vzw ISIB (Instituut voor Brandveiligheid). In 2013 behaalde hij het diploma Fire Safety Engineering aan de Universiteit Gent, waarna hij hoofd werd van de afdeling Consultancy met als voornaamste activiteiten interpretaties, extrapolaties en erkenningen van resultaten van brandweerstandsproeven op bouwelementen en onderzoek naar een gelijkwaardige graad van bescherming van gebouwen aan de hand van Fire Safety Engineering. Naast deze activiteiten is Pieter Poppe ook actief bij de ontwikkeling en herziening van Europese normen inzake brandveiligheid in CEN/TC 127 (brandveiligheid in gebouwen).
www.isibfire.be

130pxIng. Joris Tanghe - projectleider Beddeleem

Joris Tanghe studeerde in 2010 af als industrieel ingenieur landmeter (Kaho Sint-Lieven, Gent). Hij ging meteen aan de slag als landmeter bij het wegenbouwbedrijf Wegebo. Na een passage bij het architectenbureau A-ID te Merelbeke waar hij meetstaten en bestekken verzorgde, werd hij werfleider bij het renovatiebedrijf Gentbouw+. Sinds 2014 is hij als junior projectleider actief bij de firma Beddeleem te Nazareth, voor wie hij binnen het Nato-project specifiek de realisatie van de conferentiezaal opvolgt.
www.beddeleem.be

 

Hoogwaardige (brand)veiligheid in Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent

130pxIr.-arch. Reinout Speelman - Meyvaert Glass Engineering

Reinout Speelman studeerde in 2006 af als burgerlijk ingenieur architect aan de VUB. Sindsdien is hij actief in de glas- en schrijnwerksector, in diverse technische functies. Sinds 2014 werkt hij als Product Manager Fire voor Meyvaert Glass Engineering, een Gents bedrijf dat internationaal actief is in o.a. beglaasde brandwerende wanden en deuren in staal of aluminium op maat. Hier houdt hij zich bezig met het testen en ontwikkelen van bestaande en nieuwe systemen die beschermen tegen brand, in- en uitbraak, vuurwapens enz. Als lid van diverse Belgische en Europese normencommissies omtrent glas is hij nauw betrokken bij de diverse veiligheidsaspecten van glas.
www.meyvaertfire.be

130pxIr. Mark van Tilborg - Vetrotech Saint-Gobain

Mark van Tilborg studeerde in 1995 af als Bachelor of Engineering. Zijn interesse in techniek heeft zich vertaald in inmiddels 10 jaar ervaring in passieve brandveiligheidsoplossingen bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux, ontwikkelaar en fabrikant van hoogwaardige veiligheidsbeglazingen waaronder een breed gamma aan brandveiligheidsbeglazingen. In dit kader heeft hij tal van grote bouwprojecten begeleid in België, Nederland en Luxemburg. Voor deze projecten begeleidt hij van test tot uitvoering en construeert met een volledig team vernieuwde glassamenstellingen om de wensen van de opdrachtgever te realiseren. Als lid van diverse Nederlandse, Belgische en Europese normencommissies - zoals de PFPA, Bouwend Nederland en de Glas Branche Organisatie - is hij nauw betrokken bij de diverse veiligheidsaspecten van glas.
www.vetrotech.be

130pxIr.-arch. Pieter De Smet - Abscis Architecten

Pieter De Smet (°1976, Gent) studeerde in 1999 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk na zijn studies was hij werkzaam in verschillende ontwerpbureaus. In 2005 werkte hij als docent aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. Sinds 2006 werkt hij als projectmanager en quality manager bij Abscis Architecten, waar hij mee instaat voor de dagelijkse leiding. In 2011 behaalde hij het getuigschrift voor de postacademische opleiding “Energietechniek in Gebouwen" aan de Universiteit Gent. Hij is sinds enkele jaren verbonden als docent aan de Faculteit Architectuur KUL (campus Sint-Lucas Gent). Als lid van het Technisch Comité Architecten van het WTCB levert hij feedback vanuit de architectenpraktijk op de talrijke publicaties van het WTCB. Hij was projectarchitect van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent, waarin brandveiligheid in combinatie met transparantie en veiligheid een heel uitdagend thema was.
www. abscis-architecten.be

VIDEO inbraaktest op raam FPC

 

Brandveiligheid bij elektrische installaties

130pxIng. Hanne Ledure - Studiebureau Boydens

Hanne Ledure studeerde in 2002 af als industrieel ingenieur bouwkunde (Hogeschool Gent). In 2002 ging ze aan de slag op de offertedienst bij GTI-Axima Contracting om een jaar later de dienst interne projectvoorbereiding van Dedeyne Construct te vervoegen. In 2006 maakte ze de overstap naar studiebureau Boydens te Loppem waar ze tot 2013 ervaring verwierf als projectleider. Sindsdien is Hanne actief als projectmanager en realiseerde ze vooral projecten voor kantoren en de zorgsector waaronder heel wat woon- en zorgcentra.
www.boydens.be

130pxIng. Kris Van Dingenen - Adjunct-directeur Fedelec

Kris Van Dingenen studeerde in 1996 af industrieel ingenieur elektrotechniek aan de Katholieke Hogeschool Kempen en startte meteen als technologisch adviseur bij het pas opgerichte Vlaams Elektro Innovatiecentrum (VEI). In 2000 behaalde hij een Postgraduate Business Administration aan de KUL. In 2002 werd hij Directeur en heeft hij, met steun van de beroepsfederaties van de elektrosector, het VEI uitgebouwd tot het technisch kenniscentrum van de elektro-installatiebedrijven met focus op technische adviesverlening en kennisoverdracht. In 2012 verruimde hij de werking naar gans België en werd VEI omgedoopt tot het huidige Tecnolec. In 2014 werd hij Adjunct-Directeur bij de beroepsfederatie Fedelec waar hij de belangen verdedigt van de Belgische elektro-installatiebedrijven.
www.fedelec.be
VIDEO brandveiligheid hollewanddoos
VIDEO plafonddoorvoersystemen

 

Branddetectie in bescherm erfgoed

130pxRobert Buelens - Erfgoedconsulent beveiliging Vlaamse Overheid

Robert Buelens studeerde in 1979 af als binnenhuisarchitect aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt. Na een korte tewerkstelling bij de NATO, ging hij in 1981 als erfgoedconsulent aan de slag bij de dienst Monumenten & Landschappen van de Vlaamse Overheid. Als beveiligingsspecialist ontwikkelde hij er in de loop der jaren totaalconcepten voor inbraak-, brand-, bliksem- en mechanische beveiliging van o.a. kerken en monumenten. Eind jaren '90 werkte hij binnen de Raad van Europa 3 jaar lang mee aan de algemene richtlijnen en aanbevelingen voor de beveiliging van het Europees beschermd patrimonium.
www.onroerenderfgoed.be

130pxIr. Guy Slagmulder - Ardovlam

Guy Slagmulder volgde als burgerlijk electrotechnisch ingenieur een opleiding algemeen management aan de Vlerick Management School. Hij verwierf 9 jaar ervaring in investment banking en 4 jaar als financieel en algemeen manager binnen een KMO-omgeving. In 2003 werd Guy aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder van Ardovlam nv, een BOSEC-gecertificeerd bedrijf actief in de fire safety en security markt. Zijn bedrijf stelt jaarlijks meer dan 500 veiligheidsinstallaties in dienst en heeft een 5000-tal installaties met servicecontract in beheer. Sinds 1990 voltooide Ardovlam ongeveer 15.000 installaties, waaronder ook heel wat projecten in beschermd erfgoed.
www.ardovlam.be