naar top
Menu
Logo Print

UITDAGINGEN VOOR DE GEVELBOUW

Gunter Vandervoort en Tom Robyns, beiden Salesmanager bij Kingspan
Gunter Vandervoort en Tom Robyns, beiden Salesmanager bij Kingspan (Foto's: Marc Sourbron)

Ondanks de vele technische en esthetische evoluties is er in de gevelbouw nog veel ruimte voor groei.

BOUWTRADITIES

Dat beaamt alvast Bart Buyck. “In onze buurlanden staan ze al veel verder in het combineren van producten en technieken. In Frankrijk bijvoorbeeld worden grote prefab betonpanelen afgewerkt met steenstrips voor de appartementsbouw. Je ziet er ook vaker betonpanelen met impressies van bamboe, parket, … Die innovatieve inzichten komen nog maar met mondjesmaat naar België. Van waar die voorsprong in het buitenland? De Nederlanders hebben misschien wat meer durf dan ons. Dat maakt dat ze 2 à 3 jaar voorlopen. In Frankrijk is er een heel andere bouwtraditie: zij prefabriceren wat wij ter plaatse bouwen en vice versa. Dat ligt vooral in de grote sociale appartementencomplexen, waar de aannemer kostenefficiënt moet werken. En in Groot-Brittannië staat de timing zo sterk onder druk dat ze zoveel mogelijk in één handeling proberen te doen. Dat vertaalt zich in volledig geprefabriceerde geveldelen."

Peter Hoewaer is van oordeel dat we in België weinig durven. “Als ik op wereldniveau kijk hoe er wordt omgegaan met groen in de gevels, dan hebben we nog veel te leren. Kijk bijvoorbeeld naar de Bosco Verticale. Het belangrijkste in architectuur is dat een gevel niet saai is. Bij een grote oppervlakte kun je dan gaan spelen met materialen zoals hout en glas. Maar met een plant krijg je een voortdurend veranderende sfeer en beleving."

"De hoofdelijke aansprakelijkheid van de architect zet in België te vaak een rem op de creativiteit en innovatiedrang om vernieuwende gevelconcepten te proberen" - Jo Berben

MANKE WETGEVING

Jurgen Philtjens, Account Manager bij Nelissen Steenfabriek (Foto's: Marc Sourbron)
Jurgen Philtjens, Account Manager bij Nelissen Steenfabriek (Foto's: Marc Sourbron)

Ook onze manke wetgeving is voor Jo Berben één van de redenen waarom België achterop hinkt. “We zijn één van de weinige landen in Europa waar de architect als enige hoofdelijk aansprakelijk is voor het bouwproject. Het is dus logisch dat een ontwerper terughoudend is om te experimenteren met nieuwe materialen of technieken. Als het misloopt, kan hem dat zijn hele leven achtervolgen. Als fabrikant biedt dat wel de zekerheid dat als een product aanslaat in België het wereldwijd een topper wordt."

"Niet alleen bouwheer en architect bepalen het gevelbeeld. Ook de aannemer die in zijn zoektocht naar een goedkope offerte varianten voorstelt, heeft invloed" - Jurgen Philtjens

Gunter Vandervoort ziet toch nog andere verschillen. “Een Nederlandse bouwheer kijkt bijvoorbeeld vooruit. Die kiest zijn isolatie met het oog op de gebouwwaarde over 20 jaar, terwijl het gros van de Belgische bouwheren zich eerder strikt aan de wetgeving houdt." Jo Berben beaamt, al ziet hij dat vooral de overheid zich strikt aan haar eigen regels houdt, en dus niet uitblinkt in haar voorbeeldfunctie.

GEZOCHT: GEMOTIVEERDE VAKLUI

Hoe goed de geveloplossingen ook zijn, ze moeten ook goed geplaatst worden om van die voordelen te genieten. Hoe is het op vlak van vakmanschap gesteld in ons land? Volgens Ben Bomhals wordt het moeilijk om goede vaklui te vinden. “Bij Stadsbader doen we nog zoveel mogelijk met eigen mensen. We realiseren een omzet van 260 miljoen euro met 1.000 medewerkers. Onze collega's halen eenzelfde omzet met veel minder mensen. Vakmensen worden echter schaars in België. Die zoektocht is een dagelijkse strijd."

Ben Bomhals, Business Development Manager Stadsbader (Foto's: Marc Sourbron)
Ben Bomhals, Business Development Manager Stadsbader (Foto's: Marc Sourbron)

Jurgen Philtjens meent dat ook de prijs hier een rol speelt. “Aannemers gaan op zoek naar goedkope krachten om de laagste offerte neer te kunnen leggen. Dat brengt ook onzekerheid bij de arbeiders en dat schrikt dan weer af om in de sector te gaan werken of een opleiding te volgen." Gert Gijbels vindt dat we ook de hand in eigen boezem moeten durven steken. “De mentaliteit van de jeugd creëren we zelf. We verwachten van onze kinderen dat ze verder gaan studeren. Logisch dus dat er minder wordt gekozen voor een vakopleiding."

"Goede vakmensen worden schaars. Het is een dagelijkse strijd om er te vinden" - Ben Bomhals

En toch blijven die vakmensen nodig. Bart Buyck ziet een groeiende behoefte aan goede schrijnwerkers voor het maken van technische bekisting. “Vandaag moeten we die mensen over de landsgrenzen gaan zoeken. Een Belgische jongen met een opleiding houtbewerking past die kennis liever toe op andere domeinen. Daarnaast moeten we vaststellen dat heel wat Belgische jongens sneuvelen onder de werkdruk. Dat zie je niet bij de buitenlanders. Zij zijn 100% gemotiveerd en willen op de moeilijkste momenten hun uren presteren.