11 april 2018

VAKINFORMATIE OVER WONINGBOUW

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Hernieuwbare energie is niet langer een keuze maar een noodzaak

120pxEPB-specialist Luc Dedeyne pleit voor integratie van hiernieuwbare energie zonder dat dit een impact heeft op de architectuur. Een warmtepomp in combinatie met pv-panelen en warmtepompboiler blijkt hierbij de zuinigste oplossing. Passief koelen met een geothermische warmtepomp biedt dan weer een alternatief voor actieve koeling die in de EPB-berekening wordt bestraft. Ook Min. Bart Tommelein werpt in dit online magazine zijn licht op diverse hernieuwbare technieken. In het Trias Energetica-denken blijft een performante bouwschil echter van primordiaal belang!
Bart Denys
Hoofdredacteur

"HEEL WAT ARCHITECTEN ZIJN DE DRAAD KWIJT"

Dat zegt architect en energieconsulent Luc Dedeyne. De steeds strengere en complexere EPB-regelgeving is volgens Dedeyne té moeilijk op te volgen, waardoor men voor de naleving ervan quasi volledig op de EPB-consulent moet vertrouwen.
Volledig artikel lezen

BART TOMMELEIN OVER HERNIEUWBARE ENERGIE

MEER DAN 40.000 NIEUWE ZONNEPANELENINSTALLATIES IN VLAANDEREN

VLAMINGEN NOMINEREN 812 GROTE DAKEN VOOR ZONNEPANELEN

WAT IS DE ZUINIGSTE EN DUURZAAMSTE OPLOSSING?

De zuinigste en duurzaamste oplossing is de warmtepomp (in het bijzonder de geothermische warmtepomp), gecombineerd met fotovoltaïsche zonnepanelen en een warmtepompboiler.
Volledig artikel lezen

KOELEN MET EEN GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP

Dat men er ook passief mee kan koelen, is een belangrijk voordeel van geothermische warmtepompen. Het verbruikt bijna niets om te koelen en het komt bovendien ook de bodem ten goede.
Volledig artikel lezen

NIDAPLAST: VAAK GEKOPIEERD, NOOIT GEËVENAARD

160pxDe onderneming Nidaplast, gevestigd in Thiant bij Valenciennes in Frankrijk, ontwikkelde in 1984 een revolutionair product. Het betreft thermoplastische honingraten ontstaan uit de combinatie van een materiaal (plastic) en een structuur (de honingraatstructuur) in het kader van een vernieuwend onderzoek naar stevige en lichte materialen.
Volledig artikel lezen

IS UW GEVENTILEERDE GEVEL WATERDICHT?

Bij geventileerde gevels met open voegen bestaat het risico dat er water in de spouw terechtkomt. In combinatie met soms complexe ankersystemen die de isolatie doorboren kan men zich terecht de vraag stellen of er een risico is op regendoorslag. Prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche wijst ...
Volledig artikel lezen

HOE BRANDVERSPREIDING BIJ GEVENTILEERDE GEVELS INDIJKEN?

De voorbije jaren zijn er enkele belangrijke gevelbranden ontstaan, waarbij de brand zich via de luchtspouw van een geventileerde gevel kon voortplanten. De werkgroep 'Gevels' buigt zich momenteel over een verstrenging van de huidige eisen inzake brandveiligheid.
Volledig artikel lezen

UNIEK KENNIS- EN NETWERKEVENT 'GEVENTILEERDE GEVELS'

160pxDe gevel bepaalt in grote mate het aanzicht en het karakter van een gebouw. Binnen de gevelbouw wint het geventileerde gevelconcept duidelijk aan belang, en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie in de woning- én projectbouw.
Volledig artikel lezen

SCHÜCO DEELT IN DE PRIJZEN OP MIPIM-AWARDS

Het Antwerpse Havenhuis heeft een MIPIM-Award gewonnen. Tijdens de vastgoedbeurs met dezelfde naam kreeg het befaamde ontwerp de Award voor Best Refurbished Building, het best gerenoveerde gebouw.
Lees meer

VLAANDEREN TELT MEER EN MEER APPARTEMENTSGEBOUWEN

Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden blijft maar toenemen. In 2016 was 64% van de nieuwe vergunde woongelegenheden een flat en nog slechts 36% een huis.
Lees meer

“SCHADEREGELING IS ESSENTIEEL VOOR BRV"

De Vlaamse regering werkt al geruime tijd aan de voorbereiding van haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Enerzijds ruimte vrijwaren en anderzijds inzetten op kwaliteitsvolle verdichting lijken de krijtlijnen te vormen.
Lees meer

ASBESTINVENTARIS MOET GEZONDHEIDSRISICO'S REDUCEREN

Recentelijk ontstond nogal wat commotie rond de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen en op treinstellen. Maar ook in woningen zit heel wat asbest. Van de 3,7 miljoen ton asbest die nog in omloop zit, schuilt volgens OVAM zo'n 910.000 ton in woningen van particulieren.
Lees meer

ARCHITECTEN POSITIEF OVER EERSTE 'UPGRADING NATURAL STONE'

Op 22 maart vond in Upsite Brussel voor de eerste maal het afterwork evenement Upgrading Natural Stone plaats. De avond werd georganiseerd door Febenat, de Benelux Federatie van Natuursteengroothandelaars, en nodigde architecten uit voor ...
Lees meer

http://architect.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Heel wat architecten zijn de draad kwijt

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be