naar top
Menu
Logo Print

SPREKERS

ir. arch. Maaike Berckmoes
Principal Facade Engineering, VK Group 

Maaike Berckmoes

"Architecturale aspecten van (geventileerde) gevels"

Maaike Berckmoes studeerde in 1994 af als burgerlijk ingenieur architect aan Universiteit Gent waarna zij enkele jaren werkte in verschillende architectenbureaus in België en Italië. Hierna werkte zij meer dan 15 jaar als Bouwfysisch en R&D ingenieur bij meerdere gerenommeerde gevelbouwers in binnen- en buitenland (Belgo Metal, Scheldebouw, Permasteelisa). Hierbij werkte zij mee aan de ontwikkelingen van nieuwe geveltypes en de engineering van geavanceerde geveloplossingen voor grootschalige, complexe hoogbouwprojecten (Dexia Toren Bxl, Renovatie Atomium, Cours de Justices Lux, the Shard UK, Leadenhall UK, 200 George Street Sydney, …). In 2013 startte zij bij VK Architects & Engineers de dienst Façade Engineering op; waarmee VK geveladvies biedt aan ontwikkelaars van gebouwen, architecten en aannemers voor alle gevelsystemen, en dit vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering. Vanuit een multidisciplinaire aanpak bieden zij innovatieve en geïntegreerde geveloplossingen aan, gebaseerd op een brede academische en praktische kennis van geavanceerde façade technologie en de gevelindustrie. VK stond o.a. in voor de Façade Engineering bij volgende projecten: Barco (Kortrijk), Möbius torens (Brussel); VRT (Brussel), Infinity (Lux.), Glazen dak Shopping Center (Luik), …
www.vkgroup.be

Inhoud
Als inleiding van de studiedag spreekt ir. Arch. Maaike Berckmoes over het belang en de rol/functie van de gevel en het gevelontwerp om tot een optimaal performant gebouw te komen. De evolutie van de verschillende geveltypes en de troeven/toepasbaarheid van geventileerde gevelsystemen zullen aan bod komen, alsook verschillende innovaties in de geveltechnologie. De vele mogelijkheden en ontwerpvrijheden van geventileerde gevelsystemen worden geïllustreerd met iconische gevels van binnen- en buitenlandse projecten. Verder wordt ingegaan op wat de toekomst brengt in de geveltechnologie: van free-form ontwerpen naar parametrische optimalisaties tot ‘digital fabrication’; innovaties in (slimme) materialen & uitvoering en nieuwe business modellen in de bouw en gevelindustrie (circulaire economie, product service; ..)

Bekijk de presentatie

Prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche
Universiteit Gent

Nathan Vandenbossche

“Waterdichtheid en hygrothermie van geventileerde gevels"

Nathan Van Den Bossche studeerde in 2005 af als burgerlijk ingenieur architect aan Universiteit Gent en ging meteen aan de slag bij Bureau Bouwtechniek. In 2006 startte hij zijn carrière als onderzoeker aan Universiteit Gent. Na een diploma lerarenopleiding (2008) en een certificaat als schrijnwerker (2009) te hebben behaald, doctoreerde hij in 2013 aan Universiteit Gent met een verhandeling “Watertightness of building components: principles, testing and design guidelines". Sindsdien volgde hij een post-graduaatopleiding voor gerechtsexperts en een bachelor vastgoed. Sinds 2016 is Nathan docent bouwtechniek aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Universiteit Gent waar hij via wetenschappelijk onderzoek en als verantwoordelijke voor het Testcentrum voor Gevelelementen ruime expertise verwierf inzake geventileerde gevels. Als bouwtechnisch expert was hij bovendien nauw betrokken bij projecten van ronkende namen als Zaha Hadid Architects, Neutelings Riedijk, Renzo Piano, Jean Nouvel, Ian Simpson en Stephane Beel.
www.ugent.be

Inhoud
Bij geventileerde gevels maakt men zich vaak zorgen over de waterdichtheid van het geheel. Verschillende concepten van de geventileerde gevels maken immers gebruik van open voegen, en het risico bestaat dat er water in de spouw terechtkomt. In combinatie met soms complexe ankersystemen die de isolatie doorboren kan men zich terecht de vraag stellen of er een risico is op regendoorslag. Anderzijds is het ook mogelijk dat aflopend regenwater in de spouw ter plaatse van naden zou infiltreren in glas- of rotswolplaten. Hoe snel droogt dit dan wel uit, en heeft dit een impact op de warmteverliezen van een gebouw?
In zijn presentatie op BuildUp geeft prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche een antwoord op bovenstaande vragen, en pakt hij enkele problemen in verband met drukegalisatie en detaillering aan.

Bekijk de presentatie

Ing. Sven Eeckhout
WTCB

Sven Eeckhout - WTCB

“Brandveiligheid van geventileerde gevels"

Sven Eeckhout studeerde in 2001 af als industrieel ingenieur bouwkunde aan het De Nayer Instituut. Sindsdien is hij werkzaam bij de Afdeling Technisch Advies van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), waar hij onder andere in staat voor de rechtstreekse dienstverlening aan bouwprofessionelen. Aansluitend op zijn thesis heeft hij zich steeds verder gespecialiseerd in het domein van de brandveiligheid. Zo is hij co-animator van de Normen-Antenne “Brandveiligheid" en maakt hij deel uit van verschillende werkgroepen die Technische Voorlichtingen uitwerken omtrent brandveiligheid. Hij zetelt tevens in de werkgroep 'Gevels' die naar aanleiding van de brand in de Grenfelltoren in Londen de brandwetgeving terzake momenteel bijstelt.
www.wtcb.be

Inhoud 
De voorgaande jaren zijn er enkele belangrijke gevelbranden ontstaan. Tijdens deze uiteenzetting staat ing. Sven Eeckhout stil bij de mogelijke wegen van brandverspreiding via gevels én worden de huidige eisen inzake brandveiligheid van gevels toegelicht. Daarnaast wordt er gekeken naar het risico van de brandvoortplanting via de luchtspouw van geventileerde gevels en zal het voorstel dat momenteel voorlicht bij de werkgroep “Gevels” (opgericht op initiatief van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing) nader besproken worden. In functie van onder andere de hoogte van het gebouw en de gebruikte materialen zullen een aantal bijkomende maatregelen genomen moeten worden om brandvoortplanting via het gevelsysteem trachten te vermijden.

Bekijk de presentatie

Prof. em. ir. arch. Robert De Lathouwer
RDL & PARTNERS bvba / ARTEX bvba

Robert De Lathouwer

“Juridische aansprakelijkheden bij schade aan geventileerde gevels"

Robert (Bob) De Lathouwer studeerde in 1974 af als burgerlijk ingenieur architect (KU Leuven) en was er na zijn architectenstage werkzaam vanaf 1976 tot 1998 als praktijklector en sinds 1998 als hoofddocent (vakken ‘Constructie van gebouwen deel IV’ en ‘Deontologie en beroepspraktijk’) tot oktober 2017 (emeritus). Na een stage van een drietal jaar bij gerechtsexpert Prof. W. Geysen is Robert in de wereld van de gerechtsexpertises gestapt en kreeg hij vanaf 1980 opdrachten van verschillende Rechtbanken. Op dit ogenblik is dit zijn hoofdactiviteit. In 1998 richtte hij ARTEX op, het ingenieurs- en architectenbureau dat intussen is uitgebouwd met 14 medewerkers.
www.artexbvba.be

Inhoud
Prof. em. ir. arch. Robert De Lathouwer
zal tijdens BuildUp even stilstaan bij de mogelijke juridische complicaties en geschillen die zich manifesteren binnen het thema van “geventileerde gevels”.  Vanuit zijn jarenlange ervaring met bouwgeschillen wijst hij op het belang van goede plannen, oog voor details en aansluitingen, een goede beschrijving van de werken (o.a. materiaalkeuze en werkwijze) en uiteraard ook een goede opvolging en controle. Duidelijke briefwisseling en werfverslagen blijken hierbij belangrijke tools om alles tot een goed einde te brengen én optimaal de verantwoordelijkheid te kunnen nemen als ontwerper en/of uitvoerder.

Bekijk de presentatie

in samenwerking met

Knauf
Rockwool
Kingspan